ตารางอบรมเดือนกรกฎาคม ณ อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จ.ปทุมธานี