หลักสูตรการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้านตามมาตรฐาน BSEN 12811-1 ณ อาคารซีเมด เพอร์เฟค จ.ปทุมธานี