หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ บริษัทเพอร์เฟคฯ จ.สมุทรสาคร