หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ บริษัทเพอร์เฟคฯ จ.สมุทรสาคร