หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ บริษัทเพอร์เฟคฯ จ.สมุทรสาคร