หลักสูตร เทคนิคการกู้ภัยบนที่สูง

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลหลักสูตร:
ระยะเวลาอบรม

1 วัน ( 6 ชั่วโมง)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

30

เอกสารประกอบการอบรม

มีเอกสาร

รายละเอียด

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงอันตราย ความเสี่ยง และรู้ถึงมาตรการการขึ้นไปทำงานบนที่สูงในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง รวมไปถึงขั้นตอนการตรวจเช็คอุปกรณ์ และการใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆ ได้
  3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถบ่งชี้และแยกแยะอันตราย ประเมินควบคุม อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนที่สูง มีการป้องกันการตกจากที่สูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
  4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพื้นฐานการปฐมพยาบาล และขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้องในเบื้องต้นได้
  • ผู้รับเหมาทุกคนในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับสูงกว่า และมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถรับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้ตลอดทั้งหลักสูตร
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ สวมใส่รองเท้าเซฟตี้ หรือรองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • บรรยาย
  • การฝึกปฏิบัติ

ทดสอบก่อน – หลังการอบรม / ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100%

วุฒิบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สมัครอบรม

ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลอื่นๆ

**รายละเอียด และเงื่อนไขในการอบรม**

**ชำระก่อนวันอบรม 5-7 วัน ในวันและเวลาทำการ ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) ก่อนวันอบรม บัญชีในการโอนค่าอบรม
เลขที่บัญชี
บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
เลขที่ 954-2-09698-2
ส่งหลักฐารการชำระ ทาง : Line id : 092-242-4645, 065-095-4152 หรือ mail : [email protected]

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลค่าอบรม

26/4/2567-27/4/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ (ปิดรับสมัครอบรม),3000