ร่วมสร้างสรรค์ ความปลอดภัย ด้วยปรัชญา

เราสร้างคุณค่า...
งานปลอดภัย
ชีวิตปลอดภัย
เพื่อคนงานทุกคน

บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

       ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันสร้างสรรค์ วัฒนธรรมความปลอดภัย ด้วยใจมุ่งมั่นและแน่วแน่  เพื่อร่วมกันพัฒนางานความปลอดภัยของประเทศ  เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคาพยพและเป็นพันธมิตรร่วมกับเครือข่ายงานความปลอดภัยทั่วประเทศ ร่วมมือกับนายจ้าง ลูกจ้าง หน่ายงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อร่วมผลักดันคุณภาพชีวิตของคนงานในประเทศไทยด้วยปรัชญาที่ว่า “We Value Safety Work,Safety Life For All Workers” “ เราเพิ่มมูลค่างานปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย เพื่อคนงานทุกคน”


         เป็นระยะเวลา 12 ปีที่เรามุ่งมั่นภายใต้มาตรฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในการให้บริการฝึกอบรมโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมหนึ่งที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้วยความตระหนักของเราที่ว่า “ความปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์”  จึงทำให้เกิดบริษัท Perfect Safety Training&Consulting Co.,Ltd

ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

Safety Professional !!

บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

สมัครรับจดหมายข่าวฟรี !

กรอกอีเมลของท่านและกด submit เพื่อยืนยันรับข่าวสารอัพเดทจาก Perfectsafety