หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ

บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศและหลักสูตรทบทวนความปลอดภัยในการทำงานสถานที่อับอากาศ หมายเลขหนังสืออนุญาตเลขที่ 0501-03-2565-0027