วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

“ PERFECT ”

p

Professional

มุ่งมั่นให้บริการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

e

Edutainment

ให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้

r

Relationships

สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

f

Fulfill expectations

เพื่อให้บรรลุต่อความคาดหวัง

e

Expertise in field

ด้วยผู้เชียวชาญด้านการฝึกอบรม

c

Compliance

สอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมาย

t

Total improvement

ปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร