หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. หัวหน้างาน , จป บริหาร และ คปอ.)

       ตามกฏกระทรวงการจัดการให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๕

       บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริการจัดอบรมทั้งแบบ Public และ In House ประกอบด้วย หลักสูตร ดังนี้