วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารในนาม

บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ ประชาชื่น
เลขที่ 954-2-09698-2

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่

ที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

คุณดวงฤทัย แป้นจันทร์

บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
อาคารรีเจ้นท์โฮม ชั้นที่ 3 เลขที่ 397/39 ถนนเลียบคลองประปา
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900