ขอขอบคุณท่านวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้เสียสละเวลาในวันหยุดของท่านไปเป็นประธานมอบข้าวกล่อง 500 กล่องให้กับพนักงานก่อสร้างที่ถูกกักตัวอยู่ในแคมป์

         ขอขอบคุณท่านวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้เสียสละเวลาในวันหยุดของท่านไปเป็นประธานมอบข้าวกล่อง 500 กล่องให้กับพนักงานก่อสร้างที่ถูกกักตัวอยู่ในแคมป์ จำนวน 3 แคมป์ 3 บริษัท ซึ่งข้าวกล่องได้รับการสนับโดย ##มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย(ท่านพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง) ชมรมเครือข่ายจป.พระนคร บจ.นันทฉัตรมาตา บจ.เพอร์เฟคเซฟตี้เทรน แอนด์ คอนซัลติ้ง ## ถึงจะเป็นเพียงเล็กน้อย พวกเราก็จะทำ…ยามนี้เราต้องช่วยเหลือกันครับ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ