ขอขอบพระคุณ ท่านวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ที่มั่นใจและเชื่อมั่นใน #ทีมมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย (ท่านพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง) ชมรมเครือข่ายจป.พระนคร และ หน่วยฝึกอบรมบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง

      เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2564 ขอขอบพระคุณ ท่านวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ที่มั่นใจและเชื่อมั่นใน #ทีมมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย (ท่านพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง) ชมรมเครือข่ายจป.พระนคร และ หน่วยฝึกอบรมบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ## พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อCOVID-19 ณ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ฟรี! ซึ่งทีมงานดำเนินการพ่นด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงมีอย.รับรองและไม่เป็นพิษกับคน..อีกทั้งใช้เครื่องพ่นที่ *** ไม่ทำให้กระดาษและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคเสียหาย *** ทีมเราขอเป็นอีก 1 พลังในการแบ่งปันและช่วยเหลือให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ