ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงแรงงาน

ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงแรงงาน” จัดโดยศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต2 มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย(ท่านพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง) โรงพยาบาลซีเมดลีฟวิ่งแคร์ ชมรมเครือข่ายเจ้าหน้าความปลอดภัยพระนคร และ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ณ โรงแรมโนโวเทล ชลบุรี จำนวน120ท่านและระบบออนไลน์ 500ท่าน ได้รับเกียรติจาก##ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มาเป็นประธานพิธีเปิด #ท่านนิติ วิวัฒน์พานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวต้อนรับ #ท่านนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวรายงาน #ท่านสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ #ท่านศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม และได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่อีกหลายท่านของกระทรวงแรงงานที่มาร่วมงานเช่น #ท่านวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดทรวงแรงงาน #ท่านสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน #ท่านสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน #ท่านบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม #ท่านเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและประธานชมรมต่างๆ เช่น##ท่านสุรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น สมาคมจป.ระยอง #พี่แจ๊ต พี่หมึก จากชลบุรี อภัยที่กล่าวไม่ครบนะครับ
#กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์(ท่านพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง)

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ