ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสุรศักดิ์ คุณแม่เจษฏา และครอบครัว บริจาคชุด PPE และหน้ากากอนามัย

     เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2564 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสุรศักดิ์ คุณแม่เจษฏา และครอบครัว บริจาคชุด PPE 20 ชุด หน้ากากอนามัย 15 กล่อง เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬารามอินทรา บางเขน
ขอบุญพลังแห่งความเย็น จงบังเกิดแก่ท่านเจ้าภาพทุกท่าน #เราต้องรอด #สู้ด้วยกัน #วัดศิริพงษ์ธรรม #สงฆ์สงเคราะห์ #โยมแบ่งปัน #โควิด

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ