จัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จังหวัดลพบุรี

บริษัท เพอร์เฟค เซพตี้เทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับเกียรติจากสภาอุตสาหกรรมลพบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน วันที่ 23 – 24 กันยายน 2563  โดยมีท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี และท่านประธานสภาอุตสาหกรรมลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้  ( วิทยากร อ.รุจน์ เฉลยไตร )  จัดอบรม ณ ห้องฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ