จิตอาสาช่วยราชการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

ขอขอบคุณ.”กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่4 และ สำนักงานสวัสดิการแรงงานพื้นที่ 10″ที่ไว้วางใจให้ บจ.เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง ร่วมกับ เครือข่ายจป.พระนคร (ป้าอ้วน) และ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย โดยท่านพันธ์สิทธุ์ ขลิบทอง ทำจิตอาสาช่วยราชการ##พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19ที่ได้การรับรองมาตรฐานและพ่นด้วยเครื่องพ่นที่ไม่ทำให้เอกสารเสียหาย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ