ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ covid-19 กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

       เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ขอขอบคุณ”ท่านวรรณรัตน์ ศรีสุขใส” รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่มั่นใจทีมงาน ## มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย (ท่านพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง) เครือข่ายจป.พระนคร และหน่วยฝึกอบรม บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ##ให้พ่นยาฆ่าเชื้อCOVID-19 ที่ กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้วยเครื่องพ่นละอองละเอียดไม่ทำให้กระดาษไม่ทำให้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค เสียหายและน้ำยาเป็นแบบ FOOD GRADE มี อย.รับรองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย! ## ## เรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน ไม่มีวันหยุด ##

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ