ทีมผู้บริหารพร้อมครูเสือจัดทำข้าวกล่องมอบให้สถาบันบำราศนราดูร

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  ทีมผู้บริหารพร้อมครูเสือจัดทำข้าวกล่องมอบให้สถาบันบำราศนราดูร บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด จัดทำข้าวกล่องมอบให้สถาบันบำราศนราดูร 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ