ท่าน วรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร”

       เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  ขอขอบพระคุณ ท่าน วรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร” ในโครงการของขวัญจากใจกระทรวงแรงงาน “รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า” ภายใต้แนวคิด แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” ตามนโยบาย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม “ชี้แจงกฎหมายแรงงาน (ฉบับใหม่) 2564”

      ในโอกาสนี้ นายพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง ประธานกรรมการมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ร่วมให้การต้อนรับ, ท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติร่วมเปิดการอบรม ครั้งนี้

     กิจกรรมครั้งนี้ ขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ใคร่ขอขอบคุณ ท่าน ดำรงค์ เปรมสวัสดิ์ , พี่อ้วน คุณกัณณิกา หนูมา วิเชียรผลา ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัย พระนคร และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทุกท่าน ขอขอบคุณ ท่าน ผศ.ดร.มนตรี วรภัทรทรัพน์ ประธานชมรม จป.ภาคตะวันตก และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบคุณ ท่านอาจารย์รุจน์ เฉลยไตร กรรมการผู้จัดการ หน่วยงานฝึกอบรม เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้เกียรติบรรยาย พร้อมทีมวิทยากรคุณภาพ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 2 หลักสูตรในครั้งนี้ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ