นายวาชิน ทิพยโสติ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 6 นครสวรรค์ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน”

วันที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 16.00 น. นายวาชิน ทิพยโสติ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 6 นครสวรรค์ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการฟรีของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” จัดอบรมโดย บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งแอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 60 คน ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม 42C อำเภอเมือง จังหวัดนครสรรค์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ