ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร จป เทคนิค วันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร จป เทคนิค วันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ?ขอขอบพระคุณ ✅PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ