ภาพบรรยากาศทีม Coach Train The Trainner 33 ชั่วโมงการเรียนการสอนที่แน่นด้วยสาระและความรู้ได้รับความรู้และที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ขอขอบพระคุณทีม Coach Train The Trainner   33 ชั่วโมงการเรียนการสอนที่แน่นด้วยสาระและความรู้ได้รับความรู้และที่สำคัญ
        ขอขอบคุณ อ โก้ ผู้ดูแลโครงการ และ ทีมวิทยากรทุกๆท่านที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้องๆ    โครงการดีและที่สำคัญ##ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ขอขอบพระคุณ #ชมรมจปพระนคร #มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย  ท่านพันสิทธิ์ ขลิบทอง และบริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้งจำกัด

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ