มอบข้าวกล่องให้กับพนักงานสายก่อสร้างที่ถูกกักตัวอยู่ในแค้มป์ 2 โครงการ 2 พื้นที่

         เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564  ขอขอบคุณท่านวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ให้โอกาสทีมงาน ##มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย (ท่านพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง) ชมรมเครือข่ายจป.พระนคร บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ) บริษัท นันทฉัตรมาตา จำกัด ## ร่วมมอบข้าวกล่องให้กับพนักงานสายก่อสร้างที่ถูกกักตัวอยู่ในแค้มป์ 2 โครงการ 2 พื้นที่ พร้อมด้วย ท่านวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร.อ.หญิง สุริย์ศรี วงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ท่านขนิษฐา กองเงิน ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 และท่านอาทร นุ่นสังข์ เลขานุการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วย

***** ทุกครั้งที่ท่านเดือดร้อนทีม “Perfect Safety” ไม่เคยทอดทิ้งท่าน *****

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ