มาแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการทำข้อสอบเฉพาะวัตถุอันตราย โดยวิทยากร อาจารย์มกรา ง้อสุรเชษฐ์ ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 16.00 – 19.00 น.

       อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการทำข้อสอบเฉพาะวัตถุอันตราย โดยวิทยากร อาจารย์มกรา ง้อสุรเชษฐ์   ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 16.00 – 19.00 น. ผ่าน Zoom รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด  โดยสแกน QR Code เพื่อสมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  อบรมเสร็จได้รับวุฒิบัตร

*** ค่าใช้จ่ายเพื่อสบทบทุนเข้าชมรมเครือข่าย จป.พระนคร ***

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ