มาแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานที่สูง โดยวิทยากร อาจารย์มานพ ปลดปลิด ผู้เชี่ยวชาญการทำงานบนที่สูง ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น

    มาแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานที่สูง โดยวิทยากร อาจารย์มานพ ปลดปลิด ผู้เชี่ยวชาญการทำงานบนที่สูง ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น  ผ่าน Zoom รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด  โดยสแกน QR Code หรือ กดลิงค์ลงทะเบียน เพื่อสมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  อบรมเสร็จได้รับวุฒิบัตร

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ