##มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย(ท่านพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง) ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยพระนคร และบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นตัวแทนนำเงิน สิ่งของที่จำป็นในการเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมกับ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ##มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย(ท่านพันธุ์สิทธิ์  ขลิบทอง) ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยพระนคร และบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นตัวแทนนำเงิน สิ่งของที่จำป็นในการเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมกับ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี (ท่านปภาพร  นิลพัฒน์) ณ #โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน จ.กาญจนบุรี โดยมี อดีตท่านผู้ตรวจนรินทร์  บุญพร้อม เป็นตัวแทนของทีมเราในการมอบ 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ