รองอธิบดีกสร. ลงพื้นที่มอบอาหารและของใช้จำเป็นแก่ผู้ใช้แรงงาน ณ ที่พักคนงานก่อสร้าง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

                วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ได้แก่ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย, ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร, บริษัท เพอร์เฟค เซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ลงพื้นที่มอบอาหารและของใช้จำเป็นแก่ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งต้องกักตัวตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) (Bubble and seal) บริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง บริเวณถนนวิภาวดี 20 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ที่พักคนงานก่อสร้างบ้านจัดสรร “บ้านบ้าน” ของบริษัท ไรส์ซิ่ง พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 100 กล่อง และที่พักคนงานก่อสร้างคอนโด ของบริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด จำนวน 100 กล่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้แรงงานตลอดระยะเวลาที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ ตามนโยบายดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานด้วยความห่วงใยของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ