รองอธิบดี กสร. ร่วมกิจกรรม “เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ห่วงใย ร่วมต้านภัย COVID – 19

   เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ห่วงใย ร่วมใจต้านภัย COVID-19” จัดขึ้น ณ บริเวณชุมชนโดยรอบโรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้ความร่วมมือของกรมฯ และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยพระนคร หน่วยฝึกอบรมเพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ เนื่องในโอกาสวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ หรือวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี ภายในงานมีการมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชุด การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงมีการแจกอาหารกลางวัน 500 กล่อง ให้แก่ประชาชนในบริเวณชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลและร่วมรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานเคเดอร์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 และผู้เสียชีวิตจากการประสบอันตรายจากการทำงาน ณ วัดสพานสูง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ