ร่วมกับมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ฯ จัดอบรม

ขอขอบคุณมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ฯโดย ท่านพันสิทธิ์ ขลิบทอง ที่สนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดอบรมครั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางบริษัท เพอร์เฟค เซฟตี้ฯ ขอมอบให้ทางชมรม จป พระนคร เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านความปลอดภัยต่อไป

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ