หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

แผนการจัดอบรม

วันที่อบรม
สถานที่
ราคา
สมัครอบรม

หลักการและเหตุผล

การทำงานบนที่สูง หรือทำงานต่างระดับที่ต้องเสี่ยงกับการตกจากที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานงานในระบบอุตสาหกรรม งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งการทำงานในหลุม บ่อ เป็นต้น งานดังกล่าวนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการฝึกฝนในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของมาตรฐาน ANSI Z359.2 และข้อกำหนดของ OSHA 1926.503 รวมไปถึง European Standards สามารถทำให้พนักงาน ผู้รับเหมา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง จะได้หันมาให้ความสำคัญ ตระหนักถึงความเสี่ยง อันตราย และมีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในงานบนที่สูง รวมไปถึงการได้นำความรู้ความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานบนที่สูงในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป

ข้อมูลหลักสูตร:
ระยะเวลาอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

30

เอกสารประกอบการอบรม

มีเอกสาร

รายละเอียด

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงอันตราย ความเสี่ยง และรู้ถึงมาตรการการขึ้นไปทำงานบนที่สูงในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง รวมไปถึงขั้นตอนการตรวจเช็คอุปกรณ์ และการใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆ ได้
 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถบ่งชี้และแยกแยะอันตราย ประเมินควบคุม อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนที่สูง มีการป้องกันการตกจากที่สูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพื้นฐานการปฐมพยาบาล และขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้องในเบื้องต้นได้
 • ผู้รับเหมาทุกคนในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับสูงกว่า และมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถรับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้ตลอดทั้งหลักสูตร
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ สวมใส่รองเท้าเซฟตี้ หรือรองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • บรรยาย
 • การฝึกปฏิบัติ
 • ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100 %
 • มีการทำแบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
วุฒิบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สมัครอบรม

ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลอื่นๆ

**รายละเอียด และเงื่อนไขในการอบรม**

**ชำระก่อนวันอบรม 5-7 วัน ในวันและเวลาทำการ ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) ก่อนวันอบรม บัญชีในการโอนค่าอบรม
เลขที่บัญชี
บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
เลขที่ 954-2-09698-2
ส่งหลักฐารการชำระ ทาง : Line id : 092-242-4645, 065-095-4152 หรือ mail : [email protected]

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลค่าอบรม

22/6/2567-22/6/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200 28/6/2567-28/6/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1200 29/6/2567-29/6/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200 6/7/2567-6/7/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200 13/7/2567-13/7/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200 18/7/2567-18/7/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200 19/7/2567-19/7/2567,อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทยฯ จังหวัดปทุมธานี,1200 31/7/2567-31/7/2567,ศูนย์ฝึกภาคปฎิบัติ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่งฯ,1200