หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

แผนการจัดอบรม

วันที่อบรม
สถานที่
ราคา
สมัครอบรม

หลักการและเหตุผล

ตัวอย่าง กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เวลาหัวข้อการฝึกอบรมวิทยากรสถานที่
08.30ลงทะเบียน ห้องฝึกอบรม
08.30-09.00พิธีเปิด โดย…………………… ห้องฝึกอบรม
09.00-11.00ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง(1) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ(๒) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ(๓) การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห้องฝึกอบรม 
11.00-11.15พักรับประทานอาหารว่าง  
11.15 เป็นต้นไป(ระยะเวลาตามประเภทกิจการและสถานการณ์ที่จำลองการฝึกปฏิบัติ) ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริงวิทยากรที่ได้รับการรับรองฯ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก 
ข้อมูลหลักสูตร:
ระยะเวลาอบรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
เอกสารประกอบการอบรม

ไม่มี

รายละเอียด

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สมัครอบรม

ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลอื่นๆ

**รายละเอียด และเงื่อนไขในการอบรม**

**ชำระก่อนวันอบรม 5-7 วัน ในวันและเวลาทำการ ( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) ก่อนวันอบรม บัญชีในการโอนค่าอบรม
เลขที่บัญชี
บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
เลขที่ 954-2-09698-2
ส่งหลักฐารการชำระ ทาง : Line id : 092-242-4645, 065-095-4152 หรือ mail : [email protected]

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลค่าอบรม