ห้ามพลาด ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์ หลักสูตร การตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนดที่จป. ควรรู้ โดยวิทยากร ผศ.ศักรินทร์ โสนันทะ ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น

ห้ามพลาด อบรมออนไลน์ หลักสูตร การตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนดที่จป. ควรรู้ โดยวิทยากร ผศ.ศักรินทร์ โสนันทะ  ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น  ผ่าน Zoom รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด  โดยสแกน QR Code เพื่อสมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  อบรมเสร็จได้รับวุฒิบัตร

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ