ห้ามพลาด ด่วน!!! อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการบรรยายสไตส์ Tall Show โดยวิทยากรสายฮา อาจารย์เชษฐา ธนะโสภา ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น

ห้ามพลาด อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการบรรยายสไตส์ Tall Show  โดยวิทยากรสายฮา อาจารย์เชษฐา ธนะโสภา ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น ผ่าน Zoom รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด  โดยสแกน QR Code เพื่อสมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  หรือ สมัครลงทะเบียนกดลิงค์ อบรมเสร็จได้รับวุฒิบัตร 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ