อย่าช้า จะพลาดโอกาสดี มาแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้งาน การตรวจสอบ รอกโยก รอกมือสาว และอุปกรณ์ช่วยยก โดยวิทยากร อาจารย์กฤตภพ วิรัติ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องรอกโซ่ ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 19.00 น

     อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้งาน การตรวจสอบ รอกโยก รอกมือสาว และอุปกรณ์ช่วยยก โดยวิทยากร อาจารย์กฤตภพ วิรัติ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องรอกโซ่ ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 19.00 น. ผ่าน Zoom รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด  โดยสแกน QR Code เพื่อสมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  อบรมเสร็จได้รับวุฒิบัตร

*** ค่าใช้จ่ายเพื่อสบทบทุนเข้าชมรมเครือข่าย จป.พระนคร ***

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ