อย่าช้า จะพลาดโอกาสดี มาแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเขียนแผนการยก (Lifting Plan) โดยวิทยากร อาจารย์สำเริง ฉั่วกุล ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 19.00 น

      อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเขียนแผนการยก (Lifting Plan) โดยวิทยากร อาจารย์สำเริง ฉั่วกุล ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 19.00 น   ผ่าน Zoom รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด  โดยสแกน QR Code เพื่อสมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  อบรมเสร็จได้รับวุฒิบัตร

    *** ค่าใช้จ่ายเพื่อสบทบทุนเข้าชมรมเครือข่าย จป.พระนคร  ***

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ