เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ทางบริษัทและทีมงานได้ไปสักการะไหว้ ศาลหลักเมือง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ทางบริษัทและทีมงานได้ไปสักการะไหว้ ศาลหลักเมือง 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ