แผนที่สถานที่จัดอบรม

อาคาร PSEC

โลเคชั่น : https://goo.gl/maps/kGA4rypJvyygGQ4j7

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ (Grand Inter Hotel)

โลเคชั่น : https://goo.gl/maps/DmV11zN4Gp89dN6fA

มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ (โรงพยาบาลซีเมดลิฟวิ่งแคร์)
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด