โอกาสดี มาแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง โดยวิทยากร อาจารย์มานพ ปลดปลิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานบนที่สูงและ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 16.00 – 19.00 น

อบรมออนไลน์ หลักสูตร อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง โดยวิทยากร อาจารย์มานพ ปลดปลิด   ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานบนที่สูงและ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 16.00 – 19.00 น. ผ่าน Zoom รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด  โดยสแกน QR Code เพื่อสมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  อบรมเสร็จได้รับวุฒิบัตร

*** ค่าใช้จ่ายเพื่อสบทบทุนเข้าชมรมเครือข่าย จป.พระนคร ***

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ