โอกาสดี มาแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการทำข้อสอบบุคลากรเฉพาะวัตถุอันตราย โดยวิทยากร อาจารย์มกรา ง้อสุรเชษฐ์ ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย บริษัทบูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิตัลล์ จำกัด (มหาชน) ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 19.00 น

เตรียมตัวให้พร้อม อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการทำข้อสอบบุคลากรเฉพาะวัตถุอันตราย โดยวิทยากร อาจารย์มกรา ง้อสุรเชษฐ์  ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย บริษัทบูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิตัลล์ จำกัด (มหาชน) ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 19.00 น. ผ่าน Zoom รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด  โดยสแกน QR Code เพื่อสมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  อบรมเสร็จได้รับวุฒิบัตร

*** ค่าใช้จ่ายเพื่อสบทบทุนเข้าชมรมเครือข่าย จป.พระนคร ***

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ